آموزش

install-wordpress-on-webuzo

آموزش نصب وردپرس 5+ روی Webuzo

در این مقاله به آموزش نصب وردپرس 5+ روی Webuzo به زبان ساده می پردازیم، بعد از خواندن این مقاله می توانید یک برای هاست Webuzo خود یک وب سایت وردپرس راه اندازی کنید و قالب وردپرسی که مد نظرتان هست بروی آن نصب کنید.
install-wordpress-on-plesk

آموزش نصب وردپرس 5+ روی Plesk

در این مقاله به آموزش نصب وردپرس 5+ روی Plesk به زبان ساده می پردازیم، بعد از خواندن این مقاله می توانید یک برای هاست سرویس Plesk خود یک وب سایت وردپرس راه اندازی کنید و قالب وردپرسی که مد نظرتان هست بروی آن نصب کنید.
install-wordpress-on-directadmin

آموزش نصب وردپرس 5+ روی DirectAdmin

در این مقاله به آموزش نصب وردپرس 5+ روی DirectAdmin به زبان ساده می پردازیم، بعد از خواندن این مقاله می توانید یک برای هاست DirectAdmin خود یک وب سایت وردپرس راه اندازی کنید و قالب وردپرسی که مد نظرتان هست بروی آن نصب کنید.
install-wordpress-on-cpanel

آموزش نصب وردپرس 5+ روی cPanel

در این مقاله به آآموزش نصب وردپرس 5+ روی cPanel به زبان ساده می پردازیم، بعد از خواندن این مقاله می توانید یک برای هاست cPanel خود یک وب سایت وردپرس راه اندازی کنید و قالب وردپرسی که مد نظرتان هست بروی آن نصب کنید.