تویوتا و آژانس فضایی ژاپن به ماه کاوشگر می فرستند

japan-aerospace-exploration-toyota
japan-aerospace-exploration-agency

شرکت تویوتا موتور ژاپن، بزرگ ترین شرکت تولید کننده خودرو در ژاپن و شرکت فضایی ژاپن جهت ارسال کاوشگر به ماه به توافق رسیدند.

اگرچه ژاپن برنامه ای جهت ارسال انسان به کره ماه ندارد ولی در این پروژه قصد ارسال کاوشگر بدون سرنشین با تکنولوژی سلولهای خورشیدی را دارد. سخنگوی JAXA (آژانس اکتشاف فضایی ژاپن) گفته است تا سال 2029 اول کاوشگر خود را بروی ماه می نشانیم.

ارسال یک دیدگاه